Tak och fasader kan repareras tack vare bidrag

TAKREPARATION. Borgå folkakademis tak kommer att repareras. Bild: Kristoffer Åberg

Närmare 50 000 euro i stöd betalas ut för reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Östnyland.

Borgå folkakademi får 7 000 euro för att kunna reparera skolans tak. Folkakademin är en av nio östnyländska bidragstagare, som får sammanlagt 48 000 stöd för att kunna utföra reparationer av olika slag.

Det är fem hus i Lovisa, tre i Borgå och ett i Sibbo fått bidrag på mellan 1 500 och 15 000 euro. Bidraget kan utgöra högst hälften av kostnaderna.

Det är Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat totalt 170 000 euro för vård av byggnadsarvet. Tjugofem olika byggnader i Nyland har fått bidrag, 63 ansökningar lämnades in.

Bidragen beviljas för åtgärder som stöder bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Åtgärderna kan till exempel handla om reparation av tak, ytterväggar, grunder, fönster, dörrar eller eldstäder. Privata fastighetsägare och samfund kan ansöka om bidrag.