Tågtrafiken på agendan i landskapet

TRAFIK. Kristel Pynnönen fick med en kläm om vidare utredningar kring kollektivtrafiken österut från Östersundom. Bild: Arkiv / Beatrice Londén

Generalplanen för Östersundom har varit på behandling i landskapsfullmäktige. Kollektivtrafiken österut blev ett dilemma.

I maj skickade Helsingfors stad ut ett pressmeddelande där man uppgav att man snart ska börja behandla generalplanen för ÖStersundom – en plan som ska göra det möjligt att placera mellan 80 000 och 100 000 invånare och 30 000 nya arbetsplatser i området. Staden skriver vidare att stadssmåhusen står för 48 procent av bostadsbyggandet och stadsstrukturen är tät i europeisk stil. Grön- och rekreationsområdena utgör 30 procent av markarealen i planen, och därtill tillkommer ännu naturskyddsområden och ett utredningsområde.

Det låter fint, men planen stötte ändå på kritik när den var uppe i landskapsfullmäktige på tisdagen. Kristel Pynnönen, ledamot i landskapsfullmäktige, uppger att man inte hade tagit upp lösningar för trafiklösningar i generalplanen.

Hon uppger bland annat att man inte hade tagit upp och hittat lösningar för kollektivtrafiken från Borgå och övriga östra Nyland till Helsingfors och att generalplanens trafiklösningar innebär i fortsättningen begränsningar i markbruk och tillväxt i södra Sibbo och östra Nyland.

Pynninen fick med en kläm som majoritet ställde sig bakom.

– Vi ville egentligen återremittera ärendet, men det gick inte. Men lyckligtvis fick vi med majoriteten i klämmen, säger Pynnönen.

Där skriver hon att det är viktigt att man fortsätter reda ut kollektivtrafiklösningar på landskapsnivå och att man ska granska helt nya nivåer för trafiken österut från Helsingfors – särskilt tågtrafik mellan Helsingfors och Borgå.

Pynnönen säger att det är problematiskt att Östersundoms generalplan inte alls tar ställning till kollektivtrafiken österut.

– Till exempel slutar metron i Majvik i Sibbo, varefter man bara ritat in en pil. Man har inte funderat vidare därifrån alls, och det är ett problem för hela östra Nylands utveckling, säger Pynnönen.

Hon påpekar att det är viktigt att planerna inte tar slut i Östersundom, även om generalplanen gäller just det området.

– Planen påverkar ett bredare område, och vanligtvis brukar man ta in hur den påverkar regionen runtomkring. Dessutom kom det tydligt fram mellan raderna att lösningen är tillräcklig för östra Nyland. Men om man tänker på hur många som pendlar till huvudstadsregionen så är det viktigt för utvecklingen.

Mer läsning