Tågtrafik ger Nickby tillväxt

Om Sibbo vill fortsätta med sin tillväxt i Nickby med omnejd är persontågstrafik ett måste.

Sibbo anslöt sig till Helsingforsregionens trafik (HRT) 2012. Sedan dess har utgifterna för kollektivtrafiken ökat markant och servicenivån sjunkit. År 2017 gjorde Sibbo kommun en utredning om kollektivtrafiken, vilket avslöjade missnöje med servicen. 44 procent av de som svarade på enkäten var missnöjda eller ganska missnöjda med kollektivtrafiken och endast 25 procent var nöjda eller ganska nöjda.

Sibbo betalar mer för kollektivtrafiken än grannarna Borgå, Träskända, Kervo och Tusby trots att dessa är betydligt större kommuner. Till detta bidrar längre avstånd och glesbygd. Årligen betalar Sibbo 2,9 miljoner euro till HRT för busstrafiken. HRT har nyligen höjt på biljettpriserna och samtidigt har bussturerna i Sibbo minskats. På grund av covid-19 kommer det troligen att ta en längre tid innan kollektivtrafiken blir populär igen.

Om Sibbo vill fortsätta med sin tillväxt i Nickby med omnejd är persontågstrafik ett måste. I budgetförslaget finns målsättningen att införa persontågstrafiken 2025. Man utgår från nya investeringar i tågsträckaan för 30 miljoner euro, trots att järnvägen är i gott skick och används några gånger per dygn för godstrafik. Persontågstrafik kunde införas redan nu, utan större investeringar. Det är endast en rälsbuss och fler parkeringsplatser vid Nickby station som saknas.

Sibbo har ingen representant i HRT:s styrelse. HRT är den som förhandlar om uppköp av lokaltågtrafik. HRT har inte drivit Sibbos intressen i frågan om återupprättande av lokaltågstrafik mellan Nickby och Kervo. Varför skulle HRT göra det i fortsättningen?

Riskanalysen i kommunens budgetförslag har inte beaktat bristen på goda telekommunikationer. Utan snabba bredbandsförbindelser är det svårt att locka nya innevånare till kommunen. Sibbo är en av de sämsta kommunerna i Finland när det gäller tillgång till fibernät. Bara 26 procent av hushållen har möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband. I Söderkulla finns tillgång till 5G-mobiltjänster. De övriga delarna av kommunen får nöja sig med 4G-tjänster eller ADSL som är trögt. Utan tillgång till fiber kommer inte heller 5G-master att installeras.

Distansarbete har ökat på grund av covid-19. Återgång till det vanliga kontorsarbetet kommer antagligen inte att ske i samma utsträckning, utan många kommer att fortsätta med distansarbete i fortsättningen. Om inte teleoperatörerna är intresserade av Sibbos invånare och företag borde kommunen då ingripa och bygga ut fibernäten? Detta kunde göras till exempel med besparingar man skulle få genom ett utträde från det överprissatta HRT.

Martin Andersson, Paipis

Mer läsning