Fyra döda efter krock i plankorsning i Raseborg

SORGFLAGGNING. Flaggorna var på halv stång vid brigaden i dragsvik efter dödsolyckan. Bild: Lina Enlund

Tre av de åtta beväringarna omkom när deras transporfordon krockade med Hangötåget i Leksvall, Skogsby, i Raseborg på torsdag morgon. En tågresenär fick en sjukdomsattack vid krocken och avled också. Elva skadade personer fördes till sjukhus efter krocken i den obevakade plankorsningen.

De omkomna beväringarna är alla från Nylands brigad. De deltog i en nattlig övning och var på väg till Syndalens övningsområde när olyckan skedde vid 8-tiden på morgonen. Tåget, en rälsbuss, var på väg från Ekenäs mot Hangö när det rammade försvarsmaktens Masi-lastbil (Sisu A2045) vid den obevakade plankorsningen. Masin demolerades fullständigt.

Bild: Iines Vikiö

Elva skadade fördes till sjukhus. De fyra svårast skadade fördes till Tölö sjukhus och resten till Raseborgs sjukhus i Ekenäs. De svårast skadades tillstånd uppges vara stabilt. Senare på dagen skickades alla de skadade till Tölö sjukhus.

HNS har öppnat telefonlinjer till sjukhusen i Raseborg och i Tölö. Numren är bara för anhöriga som vill höra sig för om sina nära.

Raseborgs sjukhus når anhöriga på 019-224 2929 och Tölö sjukhus på 050-427 1817.

Kriminalkommissarie Mats Sjöholm på Västra Nylands polisinrättning i Raseborg fungerar som undersökningsledare i det initiala skedet av olycksutredningen. Utredningen kommer i sinom tid att flyttas till gruppen vid polisinrättningen som utreder allvarliga trafikolyckor.

– Sikten var dålig och det snöade i området när olyckan inträffade, uppger kriminalkommissarie Mats Sjöholm, som leder förundersökningen i det inledande skedet.

Vare sig polis, räddningsväsende eller olycksutredningscentralen ville uttala sig om orsakerna till olyckan.

– Vi hör vittnena så fort deras hälsotillstånd medger det, säger Sjöholm.

Olycksutredningscentralen skickade omedelbart ut en expertgrupp bestående av fem personer. Säkerhetsutredningen kommer att ta 6-12 månader i anspråk.

– Vi kommer att vända på varje sten för att få veta varför det gick så här, säger centralens informationschef Sakari Lauriala.

KOLLISION. En rälsbuss och ett terrängfordon från Nylands brigad har krockat vid järnvägsövergången i Skogby. Fordonet ligger cirka femtio meter från övergången. Bild: Vidar Lindqvist

– Säkerheten vid våra plankorsningar är inte på en god nivå, säger Lauriala.

Sedan 2000 har 121 personer omkommit i tiotals olyckor vid plankorsningar runtom i landet.

Alla i Masin var beväringar, också chauffören. Nylands brigads stabschef Jörgen Engroos kunde inte vid presskonferensen uppge hur stor erfarenhet chauffören hade av fordonstypen. Beväringarna hade antagligen ryckt in i februari i år.

Engroos fick frågan om chaufförerna var utvilade när de satte sig vid ratten efter nattens övningar.

– Chaufförerna har mycket strikta regler för vila, och de kontrolleras också, försäkrade han.

Masin är försedd med säkerhetsbälten och skyddsbåge och anses vara en säker bil, men i ett möte med ett tåg är det frågan om krafter som säkerhetsutrustningen inte rår på.

Det fanns två militärfordon i plankorsningsområdet när olyckan inträffade. Det är oklart vilket av fordonen som körde över först.

Räddningsverket i Ekenäs tog emot larmet klockan 8.01 och man var på plats vid Leksvallsvägen tio minuter senare.

– Det stod genast klart för oss att vårt uppdrag är att bistå första hjälpen personalen, säger jourhavande brandmästare Ari Ojala.

En del av de skadade har uppenbarligen befunnit sig ombord på tåget. Marinens informationsavdelning uppger att det fanns åtta beväringar ombord på olycksfordonet och att tre omkom, fyra skadades och en klarade sig oskadd. Uppgiften bekräftades senare av Nylands brigad.

Beväringar och personal vid Nylands brigad ges krishjälp på garnisonen i Dragsvik och det drabbade kompaniet fick genast krishjälp ute i terrängen.

Tågen mellan Karis och Hangö ersätts med buss under hela torsdagen på grund av olyckan.

Mer läsning