Tack och lov

En försäljning av det svenska församlingshemmet skulle inte ha löst hela problemet, men nog öppnat ett sår som skulle vara mycket svårläkt på sikt.

Ett stort tack till Raimo Ikonen som visade en anmärkningsvärd modighet och civilt kurage då han röstade blankt i röstningen om det svenska församlingshemmets öde och därmed förhindrade ett mycket beklagligt beslut som kunde ha stått det gemensamma kyrkorådet dyrt.

Ett beslut av den storleksordningen som höll på att fattas skulle ha bäddat för strid i ett ärende som aldrig borde få bli ett stridsäpple. Gräv nu en gång för alla ner stridsyxan och se framåt som vuxna människor.

Ikonens resonemang och beslut fattades utifrån moget tänkande och ett resonemang som kräver en grundlig analys av det totala läget när det gäller de kyrkliga fastigheterna i Borgå.

En försäljning av det svenska församlingshemmet skulle inte ha löst hela problemet, men nog öppnat ett sår som skulle vara mycket svårläkt på sikt. Inte kan det väl vara den finska församlingens intention. Byt underhandlare och sträck ut handen.

En mycket mera ingående analys av fastighetsmassan, dess skick och betydelse ger säkert en bättre helhetsbild och alternativa lösningar.

Vad göra med Karijärvi som stått tomt redan i flera år, vad göra med Övik som är i dåligt skick, men är en pärla både för församlingsborna och för en eventuell köpare. Vad göra med Pellinge lägergård som reparerades för stora pengar och gavs ut åt en privat operatör med resultatet att konfirmationsläger i dag hålls utanför stadens gränser på grund av höga kostnader och tidtabellproblem och sedan ännu, är Mariagården fullt utnyttjad.

Min uppfattning är att Mariagården mår bra och att det svenska församlingshemmet har en mycket viktig plats att fylla som svenskt vardagsrum åtminstone för oss som börjar bli till åren och sätter värde på trygghet och bekant omgivning. För den svenska pensionärsföreningen med sina långt över ettusen medlemmar och med en god bit över femtusen besökare per år är församlingshemmet ett begrepp och ett hem.

Tack till Raimo Ikonen för hans rakryggade agerande!

Björn Sundqvist Borgå

Mer läsning