Tack för toaletterna!

Toaletten under Mannerheimgatans bro är snygg med konstverk och duschrum och är så välplacerad att den är lätt för besökare och också Borgåbor att hitta.

Borgå turistguider rf tackar Borgå stad för att vi nu har fått vederbörliga offentliga toaletter i staden. Enligt våra tidningsurklipp har man talat om offentliga toaletter nästan årligen ända sedan 1970-talet.

Toaletten under Mannerheimgatans bro är snygg med konstverk och duschrum och är så välplacerad att den är lätt för besökare och också Borgåbor att hitta. Kanske man ännu håller på med att sätta upp skyltar som leder till toaletten?

Den ekonomiska satsningen var inte onödig. Redan inkomsterna från wc-avgifterna kommer att vara betydande, Borgå besöks ju under normalår av cirka en miljon turister.

Raija Tölkkö, ordförande, Birgitta Palmqvist, sekreterare, Borgå turistguider rf

Mer läsning