Tack för att plaketten är uppsatt igen!

Vi tackar de nya ägarna för den fina gesten.

Med tacksamhet har jag noterat att plaketten som sattes upp för tio år sedan som ett minne från krigstiden då cirka 650 barn från Borgå slussades vidare via Helsingfors till olika orter i Sverige nu har återfått sin plats på det gamla stationshusets vägg.

Vi tackar de nya ägarna för den fina gesten.

Nina Tigerstedt ordförande, Borgånejdens krigsbarn-Porvoonseudun sotalapset