Taasiagården blir dyrare

BYGGS OM. Taasiagården väntar på renovering. Bild: Mariella Raevuori

Ombyggnaden av Taasiagården i Tessjö finns med på Lovisa stads investeringslista.

Meningen var att arbetena skulle inledas redan i höstas, men alltför dyra offerter satte stopp för starten. De inlämnade entreprenadanbuden var två och en halv gång dyrare än kostnadsberäkningen på en dryg miljon. Upphandlingen avbröts och planerna preciserades så att kostnadsberäkningen nu ligger på 1,672 miljoner euro.

Grundtrygghetsnämnden väntas på torsdag godkänna ett förslag om att stadsstyrelsen och senare stadsfullmäktige bör bevilja ett tilläggsanslag på 852 000 euro för ombyggnaden. I summan ingår ett 220 000 euro stort belopp som inte utnyttjades 2015.

Ansökan om tilläggsanslag går vidare till stadsstyrelsen den 29 februari och till fullmäktige i mars. Planen är att arbetena ska kunna börja i april och vara slutförda i slutet av oktober.

Mer läsning