Ta med vatten till Näsebacken

RÖRBROTT MÖJLIGA. Vattnet har påkopplats på begravningsplatsen, men rörbrott är möjliga. Bild:

Vattenkranarna på Näsebacken fungerar igen, men det finns risk för rörbrott.

Utomhusvattenkranarna på Näsebackens begravningsplats har igen öppnats för sommarperioden.

Området har städats upp inför mors dag, då platsen är väldigt väl besökt.

Eftersom det kan ske rörbrott efter den långa vintern, uppmanas besökarna att ännu i ett par veckors tid ta med sig eget vatten. Det behövs inte nödvändigtvis men är bra att ha för säkerhets skull.