Systemfel hos FPA kan ha lett till felaktiga beslut – 439 kunder berörs av felet

GRÄVJOBB. FPA går igenom alla berörda fall och är i kontakt med de kunder vars ärende nu ska behandlas på nytt. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Ett systemfel hos Folkpensionsanstalten (FPA) ledde till att över 8 500 dokument aldrig blev postade.

FPA meddelar ett systemfel i informationssystemet har lett till att totalt 439 ändringssökande kunder blivit utan de dokument som de borde ha fått skickade till sig.

Under perioden 12.3.2018–3.12.2019 har dokument beträffande ändringssökande inte överförts korrekt från FPA till besvärsnämnden för social trygghet.

Felet ledde till att totalt 8 548 dokument aldrig skickades ut till kunderna.

På grund av felet har besvärsnämnden och försäkringsdomstolen heller inte haft tillgång till alla dokument då de fattat sina beslut. Det innebär att felaktiga beslut kan ha fattats.

FPA går igenom alla berörda fall och är i kontakt med de kunder vars ärende nu ska behandlas på nytt.