Sysselsättningsgraden kräver satsningar på välbefinnande i arbetet

I pengar kostar en sjukledighetsdag i genomsnitt 350 euro, och de som blir sjuklediga från jobbet på grund av utbrändhet eller psykisk ohälsa utsätts ofta för långvarig sjukledighet.

De flesta, om inte alla, partier vill höja sysselsättningsgraden och bra så. Tyvärr är fakta ändå att vi inte endast kan tala om det procentuella målet. Det har inget mervärde att endast fundera på hur vi får fler personer in i arbetslivet. Vi måste också tala om hur vi får de som är i arbetslivet att orka jobba och hur vi lyckas hålla dem kvar i arbetslivet. Under nästa regeringsperiod måste vi göra satsningar på välbefinnande i arbetet och i synnerhet på förebyggande åtgärder så att så få som möjligt behöver bli sjuklediga på grund av utbrändhet och psykisk ohälsa.

Ansvaret kan inte läggas på individen ensam, utan alla parter behövs, såväl arbetstagaren som arbetsgivaren, men också beslutsfattarna. Arbetstagaren måste ha de redskap som behövs för att bättre kunna ta hand om sig själv och för att känna igen när orken inte längre räcker till. Arbetsgivaren måste få de resurser och den kunskap som behövs för att skapa de redskap som behövs och för att kunna göra de åtgärder som krävs. Beslutsfattarna måste ha viljan att satsa budgetmedel och att göra de eventuella lagändringar som krävs för att detta ska lyckas.

Enligt pensionsskyddscentralen beror 42 procent av alla sjukpensioneringar på utmattning eller psykisk ohälsa. Statistiken visar att sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa igen har stigit. Enligt Folkpensionsanstalten inleddes 2017 59 000 nya sjukfrånvaroperioder orsakade av psykisk ohälsa, vilket är en ökning på 16 procent från tidigare år. Problemet syns speciellt bland unga kvinnor.

I pengar kostar en sjukledighetsdag i genomsnitt 350 euro, och de som blir sjuklediga från jobbet på grund av utbrändhet eller psykisk ohälsa utsätts ofta för långvarig sjukledighet. Kostnaderna blir alltså höga, såväl för individen, arbetsgivaren som för samhället. Undersökningarna visar dessutom att av alla unga som varit långvarigt sjuklediga på grund av psykisk ohälsa är det endast 20 procent som återgår till arbetslivet.

Jag vill att man nästa regeringsperiod tar detta på allvar och gör satsningar på arbetshälsan och på förebyggande åtgärder. Frågan är inte om vi har råd att göra det. Frågan är om vi har råd att inte göra detta!

Elin Blomqvist-Valtonen stadsfullmäktigeledamot (SFP), Borgå