Syrisk konstnär undersöker genus

GÄSTKONSTNÄR. Syriske konstnären Boodi Kabbani intresserar sig för hur genus uttrycks i olika kulturkontexter. Just nu skapar han med Lovisa gästateljé som bas.Bild: Mika Mykkänen

Syriern Boodi Kabbani, som kommit till Finland som flykting, är maj månads residenskonstnär i Lovisa gästateljé.

I sin konst undersöker Boodi Kabbani hur genus uttrycks i olika kulturkontexter, och hans uttrycksform är performansens. Kabbani har erfarenhet av att uppträda på teaterscenen och på film, och under sin vistelse i gästateljén kommer han att skriva en monolog som ska bli en del av ett dramatiskt eller filmiskt verk.

Boodi Kabbani vill gärna träffa Lovisabor och andra konstnärer under sin tid i gästateljén, det i hopp om att dela åsikter och tankar kring maskulinitet och könsidentitet. En tanke är också att ordna verkstäder såväl för konstproffs som för andra intresserade där fokus ligger på genustematik.

En del Kabbanis forskningsprocess handlar också om samarbete med lokala dansföreningen Artesaani, och tillsammans kommer man att sätta upp en ny produktion NoCore. Där sammanförs en ny danskoreografi med resultaten från Kabbanis undersökningar av hur genus uttrycks i olika kulturer.

Boodi Kabbanis NoCore har premiär i januari 2019. Föreställningen utgör samtidigt Transfolk Kuckus Checkpoint #5. ÖN