Symtom kan uppstå trots bra inneluft – ny utredning kan påverka kommunernas tänkande

SORGEBARN I FINNBY. Saneringen av Finnby daghem har inte gott som på Strömsö. Tony Lökfors säger att det gamla beslutet om att sanera i stället för att bygga nytt var ett misstag. Bild: Kristoffer Åberg

I kommunerna har THL:s senaste inneluftrapport lästs med stort intresse. Enligt den ger symtom hos elever ger en dålig bild av luftens kvalitet i skolorna. Projektcheferna Pekka Koskimies och Tony Lökfors vid lokalitetsledningen i Borgå intygar ändå att staden inte sanerat i onödan. Men ibland har det inte gått som på Strömsö, som i fallet Finnby daghem.

Också tidigare undersökningar som gjorts av hälsomyndigheter visar att man inte utifrån symtom hos människor direkt kan bedöma hur en byggnad mår. Det förekommer viss oro hos allmänheten för att exemp...