Svinkallt och utan vatten - "barackerna är designade för vinterförhållanden"

Här, i två baracker utanför Vårberga sjukhus, utförs coronatesterna. Den intervjuade, Muktar Osman som ansvarar för lokalitetsledningen vid HUS diagnostik, gick inte med på att fotograferas. Bild: Jon Nyqvist

Coronatestningen i Borgå görs i två baracker utanför Vårberga sjukhus. Det kalla vädret gör att de som utför testerna fryser. Ledningen på HUS försäkrar att barackerna fungerar och är planerade för vinterförhållanden.

För knappt två veckor sedan fick ÖN ett tips om att omständigheterna i testbarackerna inte är de bästa. Kylan var det främsta problemet, men arrangemangen i socialutrymmet som ligger i en tredje barac...