Svinaktigheter visas i Aula-Galleriet

SVINAKTIGT 1. Långa linjens konstnär Tapio Tuominen ställer ut satiriskt färgade målningar med seriekänsla i Aula-Galleriet. Bild: Tapio Tuominen

Svinaktigeter med satirisk udd finns just nu till påseende i Aula-Galleriet i Borgå. Det är Tapio Tuominen som ställer ut en samling serieaktiga målningar.

Tapio Tuominen, doktor i konstvetenskap och långa linjens konstnär, målar i en satirisk anda där han stöder sig på serieuttryckets provokativa kraft – i samma tradition som Charlie Hebdo. Sikamaisuuksia, svinaktigheter, heter hans utställning i Aula-Galleriet.

Som grund för sina målningar har Tuominen Platons dialog Staten, och närmare bestämt svinens stat som presenteras i verket. Svinen lever över sina tillgångar, rånar sina grannstater för att täppa till hålen i statskassan och i förlängningen tvingas svinen rusta upp allt större arméer. "Precis som i dagens värld, ingenting har förändrats på 2 400 år" kommenterar Tapio Tuominen.

I sina målningar bjuder Tuominen in betraktaren i en svinaktig värld där de olika staternas inbördes maktförhållanden styrts av penningkoalitioner, räntenivåer, finanskriser och fluktuerande konjunkturer. I mångt och mycket alluderar hans detaljerat tecknade, frodiga och ofta rätt motbjudande svin på ledarna i flera av världens nationer, Finland inkluderat.

Tapio Tuominens svin, som omger sig med ett gytter av detaljerade och finurliga attribut, susar mot en värld av totalitarism. Hur svinaktigt kan det riktigt bli? Det kan du se med egna ögon i Aula-Galleriet som finns i medborgarinstitutets lokaler vid Mannerheimgatan 15.

Vid sidan om sitt konstnärskap leder Tapio Tuominen kurser dels vid Porvoon kansalaisopisto, dels vid Helsingfors Arbis.

Tapio Tuominens utställning i Aula-Galleriet i Borgå pågår januari månad ut.

Utställningen Svinaktigheter tar avstamp i Platons Staten.

Mer läsning