Svik inte våra unga

Bild:

Nu räcker det med prat, det krävs handlingar.

De senaste veckorna har ungas mående varit tema för en aktiv diskussion. Eller snarare har diskussionen handlat om en grupp ungdomar som mår mycket dåligt, och därför skadar både sig själva och andra,...