Svenska utbildningssektionen: Analys av bildningsnätet stämmer

FRAMTIDENS SKOLA? Analysen av nuläget inom bildningen ska först godkännas innan man drar upp riktlinjerna för Borgå stads skolor och daghem, bland annat Kullo skolcentrum. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Rapporten om bilningsnätet behandlades av bildningsnämndens svenska utbildningssektion, som anser att beskrivningen av nuläget stämmer och kan godkännas.

Analysen av nuläget ska vara en utgångspunkt för riktlinjerna som ska dras upp för bildningsnätets framtid.

Svensk utbildningssektion konstaterar att om staden vill uppnå en högre användningsgrad i befintliga lokaler samtidigt som elevantalet förväntas sjunka, bör fastigheternas antal minska och fler elever fås in i nuvarande fastigheter, främst i centrum av staden. De svenska skolorna finns på de rätta ställena med tanke på att staden växer västerut samt bystrukturprogrammet, anser sektionen.

Bildningsnämnden behandlar rapporten på torsdag.