Svenska litteratursällskapet samlar in finlandssvenska mäns uppväxtberättelser

POJKSKAP. Ungdomar på yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild:

Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS kartlägger hur det är att växa upp som pojke i svenskspråkiga miljöer.

Hur var det att växa upp som pojke när du var liten? Vad och vem lekte du med? Vem betraktades som "en riktig pojke"? Det här är frågor som SLS-forskaren Jakob Löfgren undersöker i det nya projektet Boys will be boys – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö.

Under de senaste åren har frågor kring manlighet och maskulinitet diskuterats mycket, bland annat i böcker, artiklar, filmer och upprop som #metoo i sociala medier. Löfgren vill nyansera bilden av pojkskap ur ett folkloristiskt perspektiv. Därför samlar han tillsammans med SLS berättelser om hur det är att växa upp till man i Svenskfinland, både förr och i dag.

Projektet görs i samarbete med Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet i Lund. Svaren från insamlingen kommer att arkiveras vid Svenska litteratursällskapets arkiv.

Mer läsning