Svenska församlingshemmets öde ännu öppet

Bild: Kristoffer Åberg

Gemensamma kyrkorådet fortsätter diskussionerna om samfällighetens fastigheter i augusti.

Gemensamma kyrkorådet bordlade frågan om Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi på sitt möte i torsdags.

På bordet fanns två förslag, som närmast skilde sig från varandra beträffande tidtabellen.

I det första alternativet ska försäljningen av finska och svenska församlingshemmet, Mariagården och Karijärvi kursgård, inledas i år, och man ska inleda planeringen av en ny församlingsfastighet vid Näse begravningsplats.

Den nya byggnaden beräknas kosta 11 miljoner euro, bli cirka 3 500 kvadratmeter stor, och stå klar 2020.

I det andra alternativet ska man under 2017 göra en utredning av lokalerna i finska församlingshemmet och lägga ut Karijärvi kursgård till försäljning medan svenska församlingshemmet ska läggas till försäljning först nästa år.

I det här förslaget säljs Mariagården och finska församlingshemmet efter att nybygget blivit klart senast 2028.

Gemensamma kyrkorådets medlem Jukka Hanni föreslog att ärendet ska bordläggas och att man gör en kostnadsanalys och en ny konditionsgranskning av svenska församlingshemmet och Karijärvi kursgård.

Stig Bäcklund understödde förslaget och begärde att man utreder hur överflyttningen av verksamheten och personalen vid svenska församlingshemmet till finska församlingshemmet ordnas i praktiken.

Hannis ändringsförslag vann med rösterna 9–1. Ärendet behandlas på nytt i augusti.

Mer läsning