Svenska dagenfesten bjöd på allvar och humor

FESTTALARE. Författaren Ulla-Lena Lundberg höll ett mycket uppskattat festtal. Bild: Helén Kurri

I Borgå firades Svenska dagen traditionsenligt och högtidligt i Kulturhuset Grand på tisdagskvällen.

Författaren Ulla-Lena Lundberg höll festtalet, som innehöll såväl humor som insikter och värme. Hon tangerade aktuella frågor men började med att skicka en hälsning till alla i Vasa som kämpar för att Vasa sjukhus ska få behålla sin jour.

– Kampen för jouren är ett gott exempel på enigheten kring en av de svenska ödesfrågorna, och ännu är inte sista ordet sagt. Hoten mot oss svenskspråkiga förenar oss. Det är främst centraliseringen i samhället som haft en effekt att en- och tvåspråkiga enheter går upp i finskspråkiga enheter, och vi svenskspråkiga förlorar en bit av vår identitet.

Lundberg hänvisade till förlusten av Borgå BB och tingsrätten, och hon hoppades att de här frågorna tas upp av politikerna i deras tal speciellt på svenska dagen.

Kulturell appropriering

En stor del av festtalet ägnade Ulla-Lena Lundberg åt den aktuella debatten kring språket i filmen om Helene Schjerfbecks liv, en fråga som hon konstaterade inte är helt lätt att inta en bestämd synpunkt om.

– Språket och litteraturen är det kitt som håller ihop en minoritet, mer än andra konstformer, som inte är så bundna till språket. Här har det talats om kulturell appropriering, och man kan tycka att det borde vara lätt att ha ståndpunkten att i en film om Helene Schjerfbeck så talar karaktärerna svenska, franska och engelska, som hon gjorde. Men frågan är mer komplicerad, för när det gäller till exempel översättning av litteratur så ifrågasätts det inte att svenska blir finska. Så jag tycker att sådana här frågor inte ska dras över en kam, utan behandlas från fall till fall.

UNDERHÅLLNING. Mandys nyckel, det vill säga Amanda Henriksson, Niklas Nyholm, Margarita Eklund och Jesper Eklund, framförde fyra sånger, som Amanda Henriksson skrivit text och musik till. Bild: Helén Kurri

Lundberg medgav att hon har sina egna intressen också när man talar om kulturell appropriering. Boken Is kommer nämligen att sättas upp som en finskspråkig opera på Nationalteatern med premiär i januari.

– Boken Is har ett tema som lätt uttrycks i musik. Redan i ett tidigt stadium tänkte jag Is som en opera och skrev ett libretto på svenska.

Den finska översättningen av romanen Is har väckt genklang bland finspråkiga läsare, och faktiskt haft många fler läsare på finska än på svenska. I Sverige gavs endast en liten upplaga ut av boken, och Lundberg konstaterar att inget nordiskt teaterhus har kontaktat henne med frågan om att få sätta upp romanen som opera innan den finländska nationalscenen tog kontakt.

– Det var klart att den sätts upp på finska eller inte alls. Så man kan säga att jag offrade språket för musiken, och kanske ett exempel på kohandel som ledde till kulturell appropriering.

Förtrollande tal

Väninnorna Christel af Hällström och Gun-Britt Karlsson höjde Ulla-Lena Lundbergs tal till skyarna, och tyckte att det var förtrollande och årets bästa festtal.

– Vi kom hit mest av ett infall, och det har varit en mycket trevlig kväll, säger de båda och uppskattar att Ulla-Lena Lundberg i sitt tal också tangerade Zacharias Topelius, som i år uppmärksammas eftersom det gått 200 år sedan föddes.

NÖJD PUBLIK. Christel af Hällström och Gun-Britt Karlsson trivdes på festen, och de uppskattade särskilt festtalet. Bild: Helén Kurri

Gun-Britt Karlsson, som är modersmålslärare, säger att vi inte kan ta svenska språket som något självklart, utan att det är viktigt att värna om språket, inte minst med tanke på kommande generationer.

– När Ulla-Lena Lundberg beskrev sin barndom på 1950-talet med gemenskapen som fanns i en liten svensk by kring skola, teater och så vidare så kände jag igen mig från min egen trygga barndom. Dagens värld är så mycket mer mångfacetterad och hela världen ligger öppen på ett helt annat sätt än då, säger Christel af Hällström.

Fina arrangemang

Konferencier under svenska dagen-festen var språklärare Jenna Romberg, och b, chef för kulturtjänster, kom med Borgå stads hälsningar. Eleverna vid Borgå folkakademis invandrarlinje stod för trakteringen.

MAT FRÅN HELA VÄRLDEN. Eleverna på Borgå folkakademis invandrarlinje hade bakat och lagat mat, allt med god åtgång. Bild: Helén Kurri

Det finlandssvenska bandet Mandys nyckel uppträdde med fyra sånger, och det hela avslutades med att alla stämde in i Modersmålets sång.

Mer läsning