Svenska Agricola vill behandla medlemmarna jämlikt

EN BLAND ANDRA. Pernå kyrka prioriteras inte, liksom inte heller någon annan av kyrkorna i nya Agricola församling. Bild: Kristoffer Åberg

I Lovisa stad jäser det bland de svenska trogna kyrkobesökarna. Nya Agricola församling planerar att slopa nuvarande kutym med gudstjänst varje söndag i Lovisa kyrka. Kyrkoherde Stina Lindgård vill i stället fördela de allt knappare resurserna på hela området.

Från årsskiftet förenas de nuvarande svenska församlingarna i Lovisa och Lappträsk med Pernå församling och Liljendal församling. Slutresultatet blir svenska Agricola församling.

Organisationskommissionen har bland annat bestämt att församlingen ska hålla gudstjänst varannan söndag i Lovisa kyrka och varannan i Pernå kyrka.

I Lovisa har de trognaste kyrkobesökarna slagit larm och Thomas Rosenberg har blivit språkrör för dem.

– Jag vill att deras röst blir hörd och att kyrkan funderar på hur man prioriterar.

– Om kyrkan gör sig själv onödig på det här sättet så frågar sig medlemmarna snart vad vi egentligen behöver vår kyrka till, om prästerna inte har tid med de trognaste kyrkobesökarna.

THOMAS ROSENBERG. Bild: Kristoffer Åberg

– Beslutet om gudstjänst bara varannan söndag i Lovisa kyrka har gjorts över huvudet på de vanliga medlemmarna. Det är förankrat bara i personalens vilja.

Geografisk spridning

Kyrkoherde Stina Lindgård leder arbetet inom organisationskommissionen liksom hon också kommer att leda den nya församlingen.

Hon håller inte med Rosenberg att kommissionen prioriterar personalens önskemål.

– Tvärtom, vi försöker prioritera medlemmarna. Och det gör vi genom att fira så många gudstjänster som möjligt i så många kyrkor som möjligt.

Nya Agricola svenska församling kommer att hålla tre gudstjänster varje söndag.

– Vi håller gudstjänst i Lovisa, Pernå, Liljendal och Lappträsk varannan söndag, säger Lindgård. Det är inte långa avstånd mellan Pernå och Lovisa, eller mellan Liljendal och Lappträsk, så den som vill kan gå i kyrkan varje söndag.

– Dessutom har vi tre kyrkor och kapell där det firas gudstjänst en gång i månaden, i Strömfors kyrka, i kapellet på Sarvsalö och i Andreaskapellet i Andersby. Därtill strävar vi efter att hålla kvällsmässor under veckodagar, kanske främst i Lovisa kyrka.

STINA LINDGÅRD. Bild: Kristoffer Åberg

Utspridda svenskar

Det blir förändringar för alla, betonar Stina Lindgård.

– Vi har nu fem församlingar där man firar gudstjänst varje söndag. Jag förstår mycket väl hur man känner det i Lovisa, och på alla andra orter. Alla blir av med två gudstjänster per månad.

Agricola finska församling planerar att hålla tre gudstjänster varje söndag.

Kyrkoherde Seppo Apajalahti är ordförande för den finska organisationskommissionen.

– Vi har bestämt att vi håller gudstjänst varje söndag i Lovisa kyrka och i Lappträsk kyrka. I Pernå kyrka och i Strömfors kyrka blir det gudstjänst varannan vecka och i Liljendal kyrka mer sällan än det.

– Vi har inte så många finskspråkiga medlemmar i Liljendal och har därför tänkt börja med gudstjänst en gång per månad.

Den svenska befolkningen i nya Agricola församling är mer geografiskt utspridd än den finska, säger Lindgård. 2 300 bor på nuvarande Lovisa svenskas område medan 4 000 bor på de övriga församlingarnas områden.

Kärv ekonomi

Geografisk rättvisa är en ledstjärna för Agricola svenska församling. Ekonomin reglerar också resurseringen.

– Vi kommer att få göra stora besparingar under de närmaste åren, säger Stina Lindgård. Skatteintäkterna bara sjunker, inte för att våra medlemmar skulle skriva ut sig ur kyrkan, utan på grund av åldrande befolkningsunderlag.

Lindgård tror inte att församlingen kommer att kunna ersätta de präster som pensioneras inom en snar framtid. Om antalet präster minskar i framtiden kommer också den nu planerade gudstjänstmängden att vara utmanande.I

– Vi har det kärvt och någon ekonomisk ljusning syns inte, säger Lindgård. Nu måste vi också överväga om vi verkligen har råd att prenumerera på Kyrkpressen åt alla våra medlemmar i framtiden.

– Trots det ser vi positivt framåt. Vi arbetar för att Agricola svenska församling ska bli en bra församling för alla våra medlemmar.

Lindgård vill gärna diskutera framtiden också med församlingsmedlemmarna. Hon försöker från och med i höst vara anträffbar i Lovisa på torsdagar.

Thomas Rosenberg för också fram farhågan som många Lovisamedlemmar gett uttryck för, trots att han inte själv har samma åsikt.

– Det verkar som om den nya församlingen vill lägga tonvikten på Pernå kyrka, att den kyrkan skulle bli den samlande, kanske för att det finns så många aktiva medlemmar just där.

– Det här förstår jag inte alls, säger Lindgård. Vi försöker inte lyfta fram någon av kyrkorna framför de andra. I stället försöker vi vara så rättvisa som möjligt.