Svensk yrkesutbildning kan få lokaler i Estbacka

STYRELSEORDFÖRANDE. Johan Söderberg försöker avyttra en del av den finska yrkesutbildningssamkommunens överloppskvadratmeter till Prakticum. Bild: Kristoffer Åberg

Den finska yrkessamkommunen erbjuder 7 000 kvadratmeter undervisningsutrymme i nuvarande Edupoli.

Det var meningen att stadsstyrelsen i Borgå på måndag skulle avsluta den gamla finska utbildningssamkommunen IUKKY, Itä-Uudenmaan ammatillinen kuntayhtymä. Samtidigt skulle det nya bolaget Edupoint grundas.

Båda ärendena återremitterades ändå för ny beredning.

– Vi väntar på att kunna slå fast utbildningslösningarna för båda språkgrupperna samtidigt, säger stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen. Vi har ännu inte fått några exakta svar av Prakticum.

Prakticum tar över nuvarande Inveon i samband med den stora omläggningen inom andra stadiets utbildning i Östnyland.

Strategiskt erbjudande

IUKKY:s styrelse har gjort ett erbjudande till Prakticum. En del av nuvarande Edupolis lokaler i Estbacka är till salu eller för uthyrning med långvarigt kontrakt.

– Det enda vi behöver behålla i egna händer är ett processlaboratorium, säger IUKKY:s styrelseordförande Johan Söderberg, som också är stadsstyrelsens vice ordförande.

– Vi erbjuder Prakticum, eller Framtidsskolan, 7 000 kvadratmeter. Eftersom de i ett tidigare skede har meddelat att de klarar sig med 4 000 kvadratmeter i Borgå så tror jag nog att de får plats.

Till strategin för den finska delen av yrkesutbildningen i Östnyland hör att avyttra 10 000 kvadratmeter av fastighetsmassan.

Johan Söderberg fungerade under otaliga år som verkställande direktör för Inveon, Östra Nyland yrkesinstitut.

– Om du fortfarande var ansvarig för Inveon, skulle du då tycka att den här lösningen, med alla undervisningsutrymmen i Estbacka, är en god lösning?

– Det beror på Prakticums ambitioner här i Östnyland, säger Söderberg. Än så länge har de legat lågt med planerna för framtiden. Nu är det dags för Prakticum att bekänna färg.

Inga kommentarer

Stefan Mutanen är styrelseordförande för aktiebolaget Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen.

Han vill inte kommentera IUKKY:s anbud men säger att han kommer att besöka Edupoli ännu den här veckan.

Framtidsskolan har i ett tidigare skede anmält sitt intresse för att köpa Pomofastigheten, som också ägs av IUKKY och som ligger mitt i Borgå.

Fler studieplatser

Stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen sitter på två stolar i yrkesutbildningsfrågan. Han är ordförande för samkommunsstyrelsen för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon.

– Det här är det bästa erbjudandet Inveon har fått under de senaste tio åren. Bussförbindelserna till Estbacka är goda och det sägs att Edupolis fastighet är i bra skick.

Samkommunstyrelsen har i samarbete med Prakticum för en kort tid sedan slagit fast studielinjerna och studieplatserna för den nya skolan.

– Det ser bra ut, säger Jalonen. Om allt går vägen kommer vi att kunna öka på antalet svenska studieplatser på andra stadiet i Borgå. De är nu 320 men kommer att stiga till närmare 400.