Hela skolnätet är viktigt

Vi måste ha resurser att säkra byggandet av Västra enhetsskolan och vi måste ha resurser för att bevara den svenska skolan i Sannäs.

I en insändare i ÖN 29.6 efterlyser föräldrar med barn i Sannäs skola beslutsfattares synpunkter. Eftersom jag också personligen kontaktats i frågan, vill jag komma fram med mitt ställningstagande. Det är också till stora delar det anförande jag höll vid stadsfullmäktigemötet 29.6.

Jag har talat för en svensk skola i Tolkis – den behövs! Men jag vill också se till helheten och till den skolnätsutredning som ska göras i höst. Det betyder att vi måste se till att det finns resurser också för Västra enhetsskolan och för Sannäs skola. För Strömborgska skolan som länge, alltför länge fått ta ett år i sänder och vänta på nya utrymmen är det oerhört viktigt att vi kommer i gång med byggandet av den nya skolan. Men det är också viktigt med tanke på våra svenska lågstadieskolor och med tanke på den pedagogik som den nya enhetsskolan ska stå för.

Jag vill vara väldigt tydlig på den här punkten: vi måste ha resurser att säkra byggandet av Västra enhetsskolan och vi måste ha resurser för att bevara den svenska skolan i Sannäs!

Därför talar jag för det alternativet där vi får en svensk skola i Tolkis, men där man ser till helheten och ekonomin med tanke på hela det svenska skolnätet vid den skolnätsutredning som görs i höst.

Bodil Lund stadsfullmäktigeledamot, SFP

Mer läsning