Svårt för Sibbo att köpa specialundervisning

Fick besked. Den här veckan fick föräldrar till barn med funktionsnedsättning veta var deras barn ska gå i skola i höst. Bild: Tor Wennström

Elever som behöver specialundervisning i Sibbo fick vänta innan de fick besked om var de ska gå i skola i höst.

Finskspråkiga elever med funktionsnedsättning eller inlärningsproblem från Sibbo har gått i skola i Kervo därför att Sibbo inte erbjudit specialundervisning för dem. Sibbo har köpt undervisningen av Kervo eftersom det inte finns tillräckligt med elever för en egen skolklass i barnens hemkommun.

För ett år sedan meddelade Kervo att man inte förnyar kontraktet med Sibbo eftersom kommunen har tillräckligt med egna elever i klassen. Då var Sibbo tvungen att söka efter ett samarbete med en annan kommun, men det har varit en utdragen process.

Barn med funktionsnedsättning behöver längre tid för att anpassa sig till en ny omgivning och därför diskuterades frågan i Facebookgruppen Sipoo – Sibbo. En förälder ansåg att Sibbo hade behandlat frågan för sent och att hens barn med en funktionsnedsättning behövde få mer tid på sig att bekanta sig med sin nya skola. Nu meddelades familjerna om vilken skola barnen ska gå i först i slutet av maj.

Tiina Luomanen är vicerektor vid Sipoonlahden koulu och har tillsammans med bildningsdirektör Kurt Torsell behandlat ärendet. Luomanen säger att det nu är bestämt att Sibboeleverna ska börja i skola i Tusby i höst, i Mikkolan koulu.

Vi hörde av oss till Borgå, Helsingfors och Träskända men ingen kommun hade möjlighet att ta emot de elever som behöver specialundervisning.

– Vi hörde av oss till Borgå, Helsingfors och Träskända men ingen kommun hade möjlighet att ta emot de elever som behöver specialundervisning.

Tusby är ett bra alternativ

Luomanen säger att Sibbo inte har tillräckligt med elever för att själv ordna specialundervisningen, och att alla andra kommuner hade så många elever själva att de inte kunde ta emot Sibboeleverna. Orsaken till den tajta tidtabellen är att Sibbo helt enkelt fick leta med ljus och lykta innan Mikkolan koulu gick med på att samarbeta.

– Vi började redan med arbetet på hösten, men det räckte länge eftersom kommunerna vi förhandlade med i det skedet inte visste hur många specialelever de skulle få nästa höst. Vi började förhandla med Tusby i november.

Nu har Tusby i varje fall gått med på samarbetet och de tio eleverna från Sibbo ska få bekanta sig med sin nya skola under våren. Luomanen säger att Mikkolan koulu har kunskap, en lång erfarenhet av specialundervisning och dessutom utmärkta lokaler. Föräldrarna till Sibboeleverna har nu meddelats om arrangemangen.

– Jag ringde till alla familjer på tisdagen och de var mycket förstående.

Men det är inte bara den konkreta skolgången som kommunerna förhandlade om, utan också frågor gällande till exempel tandvård. Luomanen säger att Sibbo gjort allt man kunnat för att lösa situationen, men att förhandlingarna helt enkelt framskred långsamt.