Svårt att jobba och samtidigt studera vid Careeria

STUDERANDE. Lisen Polat är missnöjd med upplägget vid Careerias närvårdarlinje för vuxenstuderande. Bild: Stina Jäderholm

Careeria har inlett höstterminen haltande. De studerande vet ibland inget om nästa veckas undervisning och lärarna vet inte hur lång tid de har på sig att undervisa olika studiehelheter. Careerias ledning är medveten om problemen, som beror på fusionen mellan Point College, Amisto och Edupoli.

– Vi är fler i min grupp som jobbar jämsides med studierna. Det är omöjligt att planera sitt jobb när man inte vet vilka dagar man borde vara på plats i Careeria i Borgå. Lisen Polat, som jobbar...