Svåra val för SFP i Lovisa

Nästa vecka inleds förhandlingarna om hur de politiska posterna i Lovisa ska fördelas de kommande fyra åren. Svenska folkpartiet kan efter sin brakseger och med sin majoritetsställning diktera villkoren.

På valnatten gick partiets röstmagnet Otto Andersson ut och försäkrade att partiet vill samarbeta med de övriga grupperna i fullmäktige.

SFP-ordförande Roger Turku har däremot dundrat till och tycker att det är självklart att partiet ska besätta både stadsstyrelsens och fullmäktiges ordförandeposter. Om SFP så vill kan man också lägga beslag på den största delen av nämndernas ordförandeposter och platser.

På Loviisan Sanomats Facebook-sida är tongångarna inte nådiga mot SFP. Det är ingen avancerad gissning att anta att diskussionerna går heta nu inom de övriga partierna, men också mellan partierna. Vilken taktik ska man lägga upp för att maximera sitt inflytande?

Det är ingen hemlighet att det inom SFP-gruppen finns ett stort missnöje med samarbetet med fullmäktiges andra stora grupp, SDP. Samarbetet har inte varit smärtfritt, och de lokala sossarna upplevs som ett kappvändarparti som saknar ett tydligt politiskt ledarskap.

Inom SFP hade man inte kunna drömma om att få ett sådant stöd som över 47 procent av väljarna nu gav partiet. Efter den första chocken är det med tillfredsställelse man ser möjligheter att driva en smidig och dynamisk politik de kommande fyra åren, och det kan vara lockande att utnyttja styrkan.

En alltför hårdnackad attityd kan leda till att övriga partier går in för att förena sina krafter i en koalition mot SFP. Starkare än SFP skulle givetvis inte en sådan koalition vara. Vem vet – kanske SFP och sossarna förenar sina krafter?

Utmaningarna som det nya fullmäktige står inför är minst sagt stora, och det sista som staden behöver är präktiga gräl mellan de olika grupperna hur man ska få fart på utvecklingen.

Inflyttningen måste ta fart. Tomma bostadsområden måste bebyggas och bebos. Industrier måste etablera sig och skapa arbetstillfällen. Tillstånden för driften av kärnkraftverket löper snart ut. Skolnätet har fredats fram till 2026. För att hålla liv i byskolorna behövs nya invånare, barnfamiljer, i en stad där torget är ödsligt utom när det är marknadsdagar men vårdhemmen för äldre växer upp som svampar efter regnet.

En spirande högkonjunktur och nyheten förra veckan att Borgåvarvet Suomenlahden telakka etablerar sig i Valkom bidrar till att optimismen ökar, och nu gäller det att få stadens näringsliv att blomstra.

Ett starkt och enigt SFP kan säkert få en hel del till stånd, men om övriga partier upplever att deras målsättningar och kompetens förringas kan de fyra kommande åren bli en maktkamp i stället för det smidiga och dynamiska arbete som SFP hoppas på.

Det kommer inte att vara helt lätt för SFP att besätta alla platser som man har rätt till. Nu lönar det sig inte att kräva millimeterrättvisa och hänvisa enbart till valresultatet. Signaler hörs också från SFP att kunskap, erfarenhet och intresse och inte partitillhörighet är det som avgör när till exempel nämndplatserna fördelas. SFP vinner mest på att vara storsint och lägga grunden för ett fruktbart och samarbete över partigränserna.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning