Svara på enkäten om hemvårdsstödet!

Via enkäten kan vi få värdefull information om hurdana tjänster familjerna i Borgå verkligen behöver.