Svara på enkäten om hemvårdsstödet!

Via enkäten kan vi få värdefull information om hurdana tjänster familjerna i Borgå verkligen behöver.

Jag gjorde 2015 ett initiativ om hemvårdsstödets kommuntillägg till Borgå. Jag fick inget svar på initiativet. För att påskynda behandlingen av ärendet lämnade dåvarande stadsfullmäktige Silja Metsola ett nytt initiativ under våren 2017. Där föreslår hon att Borgå stad skall göra en enkät för att utreda kommuntilläggets ekonomiska effekter.

Utbildningsnämnden behandlade båda initiativen i början av sommaren 2017. I motsats till förslaget av Borgå stads direktör för småbarnspedagogik beslöt nämnden att stöda initiativet. Efter detta var ärendet ännu på stadsstyrelsens bord. Utgångsläget var igen detsamma: stadsdirektören föreslog att enkäten inte skall göras. Trots detta bestämde styrelsen att ge enkäten grönt ljus!

Jag har haft möjligheten att delta i arbetsgruppen som förberedde enkäten. Alla Borgåfamiljer med barn under tre år kommer att få en länk till webbenkäten per post under november 2017. Frågorna i enkäten handlar om både hemvård för småbarn och hemvårdstillägget, men också om dagvård.

Angående småbarnspedagogiken är jag speciellt intresserad av vad familjerna tycker är viktigt inom dagvården. Som svarsalternativ i enkäten finns det bland annat ett barn-vårdgivare-relationstal, daghemmets belägenhet, daghemmets storlek, fastighetens skick och möjligheten att få syskon på samma dagis.

Man kan också berätta sin åsikt om hurdan stad Borgå är för barnfamiljer. I slutet av enkäten kan man fritt skriva sina hälsningar till tjänstemännen inom småbarnspedagogiken i Borgå och också till de lokala politiska beslutsfattarna.

Jag hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten. Via enkäten kan vi få värdefull information om hurdana tjänster familjerna i Borgå verkligen behöver.

Anna Granfelt Borgå

Mer läsning