Svåra beslut kräver mod och samsyn

Politikerna har tre veckor på sig att fatta beslut som ska förändra Borgå för en lång tid framöver.

Kraschen. Företag i konkurs, cirka 500 000 arbetslösa, hundratusentals överskuldsatta och fattigdom. Det var resultatet av depressionsåren i 1990-talets Finland. Vi vet inte hur djup krisen blir...