Svar till Björkstrand

"I de enstaka fall jag skulle ha gått med hem hade klienterna noga valts ut i god tid på förhand och man har givetvis bett om tillstånd och kommit överens att en utomstående deltar."

Christer Björkstrand frågar hur det är möjligt att fullmäktiges ordförande får delta i hemvårdens arbete under en dag. En berättigad fråga, lagstiftning och respekt för integriteten kräver ett ordentligt svar.

Min dag med hemvården betyder ingalunda att jag följer med en sköterska till alla klienter sköterskan besöker under dagen. Mitt besök bestämdes i juni under en träff med ledningen för hemvården då problemen inom hemvården var ett faktum, innan tilläggsresurserna till hemvården var klara.

Dagen består av olika diskussioner med fokus på resurser och de ökade behoven, om ork och rådande riktlinjer som innebär att allt flera vårdas hemma allt längre.

I de enstaka fall jag skulle ha gått med hem hade klienterna noga valts ut i god tid på förhand och man har givetvis bett om tillstånd och kommit överens att en utomstående deltar. Välplanerade besök för att undvika situationer där någons integritet kränks.

Eftersom frågans ton och minsta lilla misstanke om att integritet kränks skadar hemvården som helhet beslöt vi att jag inte deltar i hembesöken.

Under mina år som förtroendevald har jag till exempel besökt skyddshemmet, ungdomshemmet, familjerådgivningscentralen, Näses alla avdelningar och alla våra åldringshem. Det har aldrig uppstått en situation där risken för att integritet eller lagstiftning kränks.

Olika organisationer utmanar med jämna mellanrum oss riksdagsledamöter att delta i arbetet på gräsrotsnivå. För cirka ett år sedan var det Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf som utmanade oss att delta. Det finns alltså en önskan att vi bekantar oss med vardagen på ett sätt som respekterar integritet och lagstiftning.

Mikaela Nylander Borgå stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot (SFP)