Svar på motion saknar fakta

MATSVINN. Bild: Kristoffer Åberg

Ta litet mer tid och svara i stället ordentligt på motionen om matsvinn, uppmanar Anette Karlsson, SDP.

När affärsverket Borgå lokalservice direktion möts på tisdag ska de bland annat svara på den motion som Anette Karlsson och 31 andra fullmäktigeledamöter har undertecknat om försäljning av överbliven mat i skolorna.

Det finns inga kontaktkassor i matsalarna, och skolornas matsalar är stängda utrymmen som skolorna förfogar över, är en del av det svar som kostservicechef Birgitta Creutziger, har förberett för direktionen.

Och, med de nya produktionsmetoderna kan man förebygga svinn bättre än tidigare.

Alltför bråttom

Det här är inte ett svar som tillfredsställer Anette Karlsson.

– Alldeles tydligt har tjänstemännen inte haft tillräckligt med tid att formulera ett svar. Ta hellre litet mer tid och undersök ärendet noggrant, så att beredningen baseras på fakta.

– I motionen hänvisade vi till modellen som används i Tusby. Där behövs inga kontaktkassor i matsalarna. De som äter av den mat som blir över i skolorna antecknar sina kontaktuppgifter och debiteras sedan en gång per månad, med räkning.

– Bildningssidans synpunkter fattas också i beredningen. I Tusby är det skolornas rektorer som personligen har satsat på att allt ska löpa smidigt.

Karlsson är inte heller beredd att bara acceptera att mängden svinn kommer att bli mindre när det nya centralköket tas i användning.

– Jag saknar fakta. Hur stort är svinnet i dag, och vad blir det i det nya köket?

– Vi kan vänta på en utredning. Jag vill kunna göra ett beslut baserat på fakta.

Mer läsning