Svag is bakom många snöskoterolyckor

Trafikskyddet påminner om att man inte ska köra snöskoter på isen om man inte är helt säker på isens hållbarhet. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Isläget är ställvis fortfarande mycket svagt. Trafikskyddet påminner om att man inte ska köra snöskoter på isen om man inte är helt säker på isens hållbarhet.

De flesta snöskoterolyckor som kräver människoliv sker ute på isarna visar en färsk utredning som Trafikskyddets låtit göra. Inom ramen för utredningen har man granskat terrängtrafikolyckor med dödlig utgång, utgångspunkten hittas material som undersökts av undersökningskommissionerna under åren 2014–2018.

Att röra sig på för svag is syns i materialet som den vanligaste orsaken till att en olycka inträffade.

– Två av tre undersökta dödsfall vid en snöskoterolycka inträffade på isen. I de flesta fall var det fråga om att sjunka ner i isen eller köra i en smält eller råk, men även några kollisionsolyckor fanns med, säger Trafikskyddets forskningschef Juha Valtonen i ett pressmeddelande.

Utredningen visar att olyckan i många falla inträffat i miljöer som är förhållandevis bekanta för lokalbefolkningen. Enligt Valtonen tyder det på att lokalbefolkningen ofta tar för stora risker när de rör sig på isen och att de inte har till exempel isdubbar med sig.

Smart, på nyktert huvud

Oberoende om man rör sig på isarna med snöskoter, med fyrhjuling, på skidor eller till fots så ska man agera smart. Ett bra sätt är att hålla sig till markerade rutter och komma ihåg att isen kan vara förrädisk där det strömmar, vid sund och broar till exempel.

På isen och bortom gäller förstås också samma regel som på land: har man druckit alkohol ska man hålla sig från att köra alla slags fordon.

– Alkoholens inverkan framkom särskilt vid snöskoterolyckor på vägar. I fem av sex olyckor var föraren berusad och blåste över 1 promille, säger Valtonen.

Utredningsmaterialet bestod av 56 olyckor, varav sammanlagt 41 var snöskoterolyckor. Ytterligare 6 snöskoterolyckor undersöktes som vägtrafikolyckor.