Supergruppen målar och bakar

FRIDA KAHLO INSPIRERAR. Amel och Amal Ellazem har lärt sig mycket om Frida Kahlo tragiska liv medan de målat sina två porträtt. Amel och Amal är båda sjutton år gamla. Bild: Peik Henrichson

Invandrarbarnen i Lovisa ställer ut sina färggranna konstverk på Galleri Theodor. Det som ursprungligen skulle vara en språkcirkel utvecklades snabbt till en konst- och aktivitetsklubb med namnet Supersuomi.

De flyktingfamiljer från Sudan och Irak som för ett och ett halvt år sedan anlände till Lovisa verkar ha anpassat sig bra till sin nya hemstad; åtminstone om man kan bedöma utifrån barnens aktiviteter. Barnen i språkcirkeln Supersuomigruppen är från två till sjutton år gamla, och gruppen har utvecklats till något mera – däribland en konstklubb som nu ställer ut på galleri Theodor.

De äldsta är systrarna Amal och Amel Ellazem som har målat två stora porträtt i akryl på skumskiva. De porträtten möter besökaren genast vid ingången.

– Vi har låtit oss inspireras av Frida Kahlo, säger Amal. Dessutom har vi under processen fått höra mycket om konstnärinnan Kahlo själv och hennes tragiska liv.

Också lek och musik

Konstklubbens lärare, konstnären och art director Luru Hirva, har haft som ledtråd i verksamheten att barnen och ungdomarna också ska få en chans att lära sig något om de motiv som målas.

– Men för allvarligt får det inte bli, säger Luru Hirva. Vi gör ju också mycket annat än målar och framställer keramik. Vi kan till exempel spela eller lyssna på musik.

Gruppen har träffats varje tisdag klockan 14 på Kompanjonshuset i Lovisa. Där har det också funnits möjligheter att laga mat.

– Alla barn går ju i skola mitt på dagen, och därför märkte vi snabbt att det blev för tungt med ännu mer språkundervisning efter skolan, säger Hirva. Dessutom hade de äldsta eleverna ofta så långa skoldagar att de hade svårt att hinna till klockan 14.

SAMSPELTA KONSTNÄRER. Mahmoud Kua och Hussein Zuhair har målat några av detaljer på djungeltavlan, och Amal Ellazem har sammanställt detaljerna till en välkomponerad helhet. Bild: Peik Henrichson

Ivriga kockar

Det verkar ändå som om den mest populära aktiviteten är att tillreda pizzor och tårtor. Barnen uppskattar att få jobba med sina händer.

– Men sen gör vi också utflykter till olika ställen, inflikar Luru Hirva. De äldsta ungdomarna har besökt konstverkstaden i Lovisa där man på ett helt annat sätt kan måla i fred.

På konstverkstaden, där Luru själv har sitt arbetsrum, finns också möjlighet att använda ugnar för att bränna keramik. En av dem som framställt verk i keramik är Mahmoud Kua.

– Den här gula handen har jag framställt i keramik, berättar Mahmoud. Men i skolan tycker jag mest om idrott, framför allt fotboll.

Glad stämning

Amalas och Amels tioåriga lillasyster Maryam ser ut att vara på gott humör hela tiden, och håller sig modigt framme bland alla de äldre barnen. Maryam har målat en sommarbild med ett vackert grönskande träd som hon stolt visar upp. Zahra, som är ett år äldre, har i sin tur låtit sitt spegelverk inspireras av mobilvärldens smileys som syns både på ramen och på spegeln.

Stämningen i Supersuomigruppen är påtagligt god med tanke på att barnen ursprungligen kommer från helt olika länder. Här samsas barn från både kristna och muslimska familjer. De flesta kommer från Sudan, men också där kan uppväxten variera beroende på om man kommer från det arabiska eller exempelvis det nubiska kulturområdet.

Utställningen Värien loistetta pågår fram till den 20 januari på Galleri Theodor (Mariegatan 21) i Lovisa.