Sunda lokaler-projektet ska fixa kommunernas inomhusklimat

Sunda lokaler 2028 ska ge tips och hjälp så kommunerna kommer åt problemen med dålig inomhusmiljö. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

En ny webbplats samlar information om hur kommunerna kan bidra till hälsosam inomhusluft.

Projektet Sunda lokaler, som ska hjälpa till att lösa och förebygga problem med inomhusmiljön i kommunerna, lanserades på tisdagen. På projektets finskspråkiga webbplats tilatjaterveys.fi sammanställs information om och anvisningar och god praxis när det gäller hur man ska sköta offentliga fastigheter.

Informationen är främst avsedd som stödmaterial för kommunerna. Verksamhetsmodellen är en del av regeringens åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028. Programmet vill se till att offentliga byggnader saneras och att personer som lider av dålig inomhusluft får effektivare vård och rehabilitering.

Verksamhetsmodellen har fyra delområden – förvaltning av fastighetsbeståndet, byggande och ombyggnad, användning och underhåll av fastigheter och att hitta lösningar på frågor som rör inomhusluften.

"Delområdena är sammanlänkade. Ett omfattande multidisciplinärt samarbete och ett öppet informationsutbyte är väsentliga när man löser frågor som rör inomhusluften. Den uppfattningen har vi också försökt framhäva", säger Katja Outinen, projektchef för Sunda lokaler 2028, i ett pressmeddelande.

Modellen erbjuder bland annat informationspaket och presenterar god praxis i kommunerna. Den innehåller också de viktigaste tipsen för effektivt förebyggande av problem med inomhusluften och länkar till befintliga anvisningar.

Sunda lokaler 2028 är ett samarbete mellan flera ministerier, myndigheter, organisationer och företag.