SU samlades i Lovisa

Frida Sigfrids från Borgå blir vice ordförande och Alexander Eriksson från Lovisa medlem i förbundsstyrelsen.

Ett hundratal medlemmar i Svensk Ungdom samlades under veckoslutet till kongress i Lovisa.

Den allmänpolitiska diskussionen präglades av kritiska röster mot regeringens politik, mot den ökande populismen, det negativa samhällsklimatet och polariseringen. Trots det genomsyrades diskussionen av en stark framtidstro.

Motioner som godkändes handlade bland annat om mer flexibel arbetstid, surrogatmödraskap, feministisk samhällsplanering och att Norden på lång sikt borde bli en federation.

Christoffer Ingo från Korsholm valdes till ny förbundsordförande. Till vice ordföranden valdes Frida Sigfrids från Borgå och Jose Forslund från Helsingfors. Medlemmar i förbundsstyrelsen är Mikaela Henriksson, Jakobstad, Nicholas Kujala, Esbo, Emma Tcheng, Helsingfors, Amina Elezovic, Malax och Alexander Eriksson, Lovisa.

Mer läsning