Styrelseordföranden vill förklara och gå vidare

MOT BÄTTRE TIDER. Mia Heijnsbroek-Wirén ser fram emot en tid då Lovisa kommer att kunna utvecklas och locka fler arbetsgivare till orten.Bild: Kristoffer Åberg

Det har varit en stormig vår och en arbetsdryg sommar. Nu kan Mia Heijnsbroek-Wirén äntligen känna sig tillfreds och se med tillförsikt mot framtiden.