Studiebostäder hotas av konkurs

INTE I BÄSTA SKICK. Studiebostäderna vid Styrmansvägen belastas av stora lån. Bild: Magnus Massingberd

Studiebostäderna vid Styrmansvägen i Borgå dras med stora skulder, bland annat ett obetalt lån på 2 miljoner euro. Stadsstyrelsen i Borgå ska behandla ärendet inom en snar framtid.

Det är bostadsbolaget som har hand om bostäderna vid Styrmansvägen för studerande vid Amisto, Edupoli, Point College, Prakticum och Inveon som har råkat i ekonomiskt trångmål.

– Vi måste nu utreda frågan både ur juridisk och ur ekonomisk synvinkel, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Allt måste gå rätt till.

– Bostadsbolaget är inte Borgås dotterbolag. Det är den finska yrkesutbildningssamkommunen, IUKKY, som är huvudägare.

Men Borgå är IUKKY:s huvudägare och Borgå är också den enda kommunägaren i bostadsbolaget, tillsammans med yrkesutbildarna.

– Vi måste förstås också diskutera frågan med de andra delägarna, säger Ujula.

Konkursalternativet

Bostadsbolagets största enskilda skuldpost består av ett lån på 2 miljoner euro som statskontoret har beviljat, redan 1987, och som bolaget inte har kunnat betala tillbaka.

– Utöver det kan det förstås hända att det finns andra mindre skulder, säger Ujula.

Studiebostäderna håller inte den utrustningsnivå som man förväntar sig i dag. Men bostäderna är många, ungefär 130 stycken och ungefär 80 är uthyrda.

– Man måste också utreda om bostäderna kan renoveras och om det alls finns någon möjlighet att fortsätta med verksamheten, säger Ujula.

– Ett starkt alternativ är att försätta bostadsbolaget i konkurs.

Kimmo Orava är ordförande för bostadsbolagets styrelse, sedan april i fjol.

– Jo, jag visste nog om de ekonomiska problemen när jag tog över ordförandeklubban, säger Orava, som nu jobbar intensivt för att hitta en lösning på problemen.

– Många har före mig försökt, men misslyckats.

Bostadsbolaget håller bolagsstämma i slutet av maj och då avgörs framtiden för studiebostäderna.

Mer läsning