Studerande i servicehus inte möjligt ännu

I framtiden kan det bli aktuellt med att studerande flyttar in i servicehus i Borgå. Liknande försök har gjorts på andra håll.

Fullmäktigeledamoten Marianne Korpi (SDP) har föreslagit en dylik modell också för Borgå. Hon anser att det skulle vara ett sätt att få till stånd möten mellan unga och äldre och minska känslan av ensamhet.

Stadsstyrelsen har saken på sitt bord nästa vecka. Korpi torde få ett svar som går ut på att modellen kan bli aktuell i framtiden men inte just nu, eftersom alla servicebostäder i dag behövs för de äldre.

Första möjligheten att utreda det föreslagna konceptet är i slutet av 2017, då saneringen av Äppelbackens servicecenter är klar. ÖN.

Mer läsning