Studentbostäder Ab ska redogöra för sin ekonomi

Stadsstyrelsen i Borgå kräver att Studiebostäder i Borgå Ab kommer med en redogörelse för sin ekonomi och sin verksamhet. Bolaget har varit i ekonomiskt trångmål länge.

Meningen med den begärda redogörelsen är att komma åt att göra upp en plan för hur bolaget ska skötas i framtiden och korrigera verksamheten. Stadsstyrelsen förutsätter också att man sammankallar en extra bolagsstämma för att behandla planen senast 31 augusti.

Staden äger direkt 15 procent av Studiebostäder i Borgå Ab. De övriga ägarna är Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Oy Porvoo International College Ab, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland och Svenska framtidsskolan i Helsingfors regionen. Staden har via sitt ägande i läroanstalterna över hälften av aktierna i Studiebostäder i Borgå Ab.

Bolaget äger bostadshus på Styrmansvägen i Borgå.