Strykande åtgång på hemmatest av corona – men myndigheter varnar för risker

Den största risken med hemtesten är att man inte blir underställd hälsovårdsmyndigheternas anvisningar, anser Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Catariina Salo/SPT

Hemtest av corona har blivit vanligare, men ett antigentest identifierar smittan bäst när det har gått högst fem dagar sedan symtomen började.

Försäljningen av hemtest för coronaviruset, eller så kallade antigentest, har ökat markant i maj och juni. Till exempel S-gruppen påbörjade försäljningen av hemtest i mitten av maj och i lördags utvidgades försäljningen ytterligare.

Från och med den 5 juni har S-gruppen sålt individuellt förpackade coronatest. Testen säljs i alla S-gruppens affärer runtom i landet för 5,90 euro styck.

"Det har funnits en god efterfrågan på testen och försäljningen kommer säkert att öka nu då vi har lanserat individuellt förpackade test i alla S-gruppens affärer", skriver försäljningschef Juhani Haara på S-gruppen i ett mejl.

På Lidl är man lika hoppfull. Lidls försäljning av coronatest med fem test i varje förpackning körde i gång den 14 maj. Priset på en förpackning är 24,99 euro.

"Testen har haft en strykande åtgång och försäljningen går bra i hela landet", skriver kommunikatör Sanna Mämmi på Lidl.

Trots att hemtesten blir allt vanligare varnar myndigheterna för de risker som är förknippade med hemtestningen.

– Den största risken med hemtesten är att man inte blir underställd hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om till exempel karantän. Vi rekommenderar att man alltid bekräftar sitt testresultat från hemtestet genom att uppsöka den kommunala hälsovården, säger Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig på Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Savolainen-Kopra föreligger det också en risk att till exempel smittspårningen försummas om allt fler väljer att testa sig hemma på eget bevåg. I värsta fall kan man därtill bli utan information om inkubationstiden och hur testet borde schemaläggas om man misstänker att man har blivit smittad.

På Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, ställer man sig likaså skeptisk till den ökade hemtestningen av coronaviruset.

– Jag ser ingen anledning att ta ett hemtest så länge som den offentliga hälsovården har kapacitet att sköta testningen. Risken med dessa hemtest är att man kan förledas att tro att man är frisk efter ett negativt testresultat, trots att så kanske inte alltid är fallet, säger Hanna Valo, överinspektör på Fimea.