Strömfors bruksområde är årets nyländska by

ÅRETS BY. Strömfors bruk är en levande by som också lockar turister.Bild: Ksf Media

Strömfors bruksområde i Lovisa har valts till årets nyländska by 2018. Platsen ligger idylliskt invid Kymmene älvs västligaste förgrening på knappt tjugo kilometers avstånd från Lovisa centrum.