Strömfors bruksområde är årets nyländska by

ÅRETS BY. Strömfors bruk är en levande by som också lockar turister.Bild: Ksf Media

Strömfors bruksområde i Lovisa har valts till årets nyländska by 2018. Platsen ligger idylliskt invid Kymmene älvs västligaste förgrening på knappt tjugo kilometers avstånd från Lovisa centrum.

I motiveringen sägs det att utmärkande i samarbetet mellan aktörerna i Strömfors är deras utvecklingsinriktade grepp. Byborna har själva tagit ett sällsynt stort ansvar för att trygga servicen på området. Den unika och charmiga bruksmiljön har blomstrat upp med olika evenemang som ordnas året runt. De aktiva byborna har också lyckats locka med unga krafter i sin verksamhet.

Strömfors historiskt betydelsefulla bruksmiljö skapades av brukspatronerna under den svenska tiden och har bevarats som en så gott som oförändrad, vacker helhet.

Den lokala byföreningens verksamhet omfattar utöver bruksområdet även hela det område som tidigare utgjorde Strömfors kommun. Föreningen arbetar målinriktat och har siktet inställt på framtiden. Som en god samarbetspartner vid sidan av byföreningen fungerar föreningen Vireä Strömfors, som grundats av områdets företagare.

Nylands förbund utser årligen turvis en by och en stadsdel som belönas med ett penningpris på 2 000 euro att använda för kommande utvecklingsverksamhet. Utmärkelsen firas i början av år 2018 på bruksområdet i Strömfors då byborna också får ta emot en plakett.

Årets by

Tretton byar deltog i tävlingen.

Invånare och föreningar har kommit med förslagen.

En tävlingsjury valde de tre främsta kandidaterna, landskapsstyrelsen fattade det slutliga beslutet om vinnaren.

Byarna bedömdes utifrån deras målinriktade utveckling, invånarnas växelverkan, den lokala företagsverksamheten och hur man värnar om livsmiljön.

Ett särskilt tema som betonades i år var kultur och förändring.