Strömfors bruk såldes – kan staden ha gjort ett brott innan det?

Strömfors bruk hör till ovanligheterna i Finland. Området är i originalskick och uppfattas som ett av landets viktigaste kulturhistoriska arv. Bild: Kristoffer Åberg

Det kulturhistoriskt värdefulla Strömfors bruk såldes i och med ett stadsstyrelsebeslut på måndagen. Stadens vård av området väcker en del straffrättsliga frågetecken – något som stadsdirektören ändå motsäger.

Risto Valkepää – författare av facklitteratur och tidigare kriminaljournalist på bland annat Helsingin Sanomat – har inte gjort sig särskilt populär inom Lovisa stads ledning på sistone.Han hävd...