Strid på kniven i Sibbo-Centern

TIDIGARE BYTE. I slutet av 2014 berättade Petri Haikonen och Monika Hämäläinen för dåvarande Borgåbladet om sin flytt från Vårt gemensamma Sibbo till Centern. Timo Rope har ännu fler byten av fullmäktigegrupper bakom sig. I kommunalvalet 2012 valdes han till fullmäktige från Sannfinländarnas lista men 2014 flyttade han till Vårt gemensamma Sibbo och lite senare övergick han till Centergruppen. Bild: Oskar Skogberg

Bakom tisdagens nyhet om att Centerns fullmäktigegrupp i Sibbo decimerats från fyra medlemmar till en enda ligger bland annat en nedskjuten konfrontativ lokalvalskampanj. Rikspartiet Centern har också tvingats rycka in för att återställa ordningen i lokalavdelningen.

På tisdagen sade Timo Rope till ÖN att hans, Sami Virpiös och Petri Haikonens skutt från Centerns nuvarande fullmäktigegrupp till obundna Politiikasta iloa inte ska ses som något särskilt dramatiskt. Att han och Virpiö dessutom samtidigt grundat en svenskspråkig Centerförening i Sibbo motiverade Rope med att det gör tröskeln lägre för svenskspråkiga att engagera sig i Centern.

Monika Hämäläinen som är sekreterare för den ursprungliga Centerföreningen och fullmäktigegruppens enda återstående medlem målar ändå upp en helt annan bild av situationen.

– Rope och Virpiö har hela tiden arbetat främst för egen vinning utan att tänka på gruppen eller helheten. Att de nu byter grupp är mest för att göra harm. Men nu finns det ingen återvändo, de har förstört så mycket att jag inte tänker samarbeta en enda dag till med Rope och Virpiö. Och att de helt finskspråkiga männen grundar en svenskspråkig förening, det är skrattretande tycker jag. De drar inte bara löje över sig själva utan över Centern också, vilket är mycket synd.

Hämäläinen tillägger att alla hennes uppgifter är dokumenterade och att de vid behov kan verifieras.

Konfrontativ kampanj

Centerns fullmäktigegrupp uppstod mitt under den pågående, och snart avslutade, fullmäktigeperioden då Timo Rope, Maarit Rope, Sami Virpiö, Petri Haikonen och den dåvarande suppleanten Monika Hämäläinen lämnade föreningen Vårt gemensamma Sibbo i slutet av 2014. Maarit Rope gick ur gruppen i maj i fjol och grundade enmansgruppen Politiikasta iloa, dit Timo Rope, Virpiö och Haikonen alltså nu flyttat.

Hämäläinen säger att samarbetet inom gruppen fungerade någorlunda bra fram till början av året då det var dags att inleda arbetet inför kommunalvalet.

– Virpiö som är ordförande för lokalavdelningen och Rope, som lyckades bli valchef trots att han inte är medlem i föreningen eller partiet, ville att Sibbocentern skulle driva en lokalvalskampanj vars grundtema var att racka ner på SFP och upphöja Centern. Man ville alltså ställa partierna mot varandra. Jag som i sexton år har samarbetat med alla grupper i fullmäktige kunde inte gå med på någon sådan konfronterande kampanj. Partierna har efter många svåra år lyckats bygga upp ett bra samarbete i fullmäktige men med sådana kampanjer kan allt snabbt förstöras.

Också Centerns riksorganisation var negativt inställd till en kampanj där partier ställs mot varandra. Slutresultatet blev att Centern fick ta till en snabbt hopsatt allmän kampanj under valet vilket enligt Hämäläinen syntes i resultatet.

Ryms inte i samma grupp

Hämäläinen säger att då Ropes och Virpiös planerade valkampanj sköts i sank började de i stället smutskasta SFP på sociala medier inför kommunalvalet.

– Det gick så långt att ordföranden för SFP:s lokalavdelning fick rycka ut för att rätta till påståendena. Men mot bakgrund av det här är det otroligt, ofattbart och absurt att det här gänget ska driva en svenskspråkig Centerförening.

Hämäläinen påminner om att Centern är ett litet parti i Sibbo, lokalavdelningen har ett tjugotal medlemmar.

– Man kan därför fråga sig varför det skulle behövas två likvärdiga Centerföreningar i kommunen. Både på lokalavdelningen och på Centerpartiet var man helt omedvetna om Ropes och Virpiös planer på att lämna gruppen fram till måndagens fullmäktigemöte. Att de dessutom grundat en förening hade de bara skrivit om på Facebook.

Innan den nya föreningen kan bli en basorganisation i Centern måste den ändå få kretsstyrelsens och partistyrelsens godkännande.

Hämäläinen hoppas att man nu så småningom kan få arbetsro både i Centerns lokalförening och i den nya fullmäktigegruppen.

– Rikspartiet har ingripit och skickat en organisationschef från partiet för att följa med våra möten fram till årsmötet. Under mötet den 18 maj ska vi städa upp i lokalföreningens styrelse och det är medlemmarna som bestämmer. Jag har bra samarbete med alla fullmäktigegrupper så också Centerns nya fullmäktigegrupp har alla förutsättningar att fungera bra. Vi har också kommit överens om ett kontinuerligt samarbete med den nya gruppen Kristdemokraterna. Men efter att Timo Rope lämnat fullmäktigegruppen och grundat en ny förening bakom våra ryggar har han inte längre någon plats i Centerns fullmäktigegrupp.

Centerns fullmäktigegrupp i Sibbo har sedan sommaren 2016 bestått av de fyra fullmäktigeledamöterna Timo Rope, Sami Virpiö, Petri Haikonen och Monika Hämäläinen.

På måndagen den 24 april meddelade Rope, Virpiö och Haikonen att de lämnar Centerns fullmäktigegrupp för den sista dryga månaden av den nuvarande fullmäktigeperioden. Kvar blir endast Monika Hämäläinen.

I vårens kommunalval fick Centern två fullmäktigeplatser då Timo Rope och Monika Hämäläinen blev invalda. Nya fullmäktige inleder sitt arbete den 1 juni. Om Rope går ur gruppen består Centerns fullmäktigegrupp av Monika Hämäläinen.

Mer läsning