Stort stöd till Lovisa gästateljé

JUBELÅR. Lovisa Gästateljé inledde firandet av tjugo verksamma år med en retrospektiv utställning i Almska gården i januari 2016. Nu får verksamheten 56 000 euro av Konestiftelsen. På bilden Anna Hints fotografi "Mother and Daughter". Bild: Kristoffer Åberg

Konestiftelsen har beviljat Jouni Jäppinen 56 000 euro i understöd för att utveckla verksamheten vid Lovisa gästateljé under de kommande två åren.

Metallkonstnären Jouni Jäppinen har för avsikt att ytterligare bygga vidare på den välfungerander verksamheten vid Lovisa gästateljé. Målet är att under 2017 och 2018 modigt stödja fenomen och produktioner som skapas inom konstens olika kontexter. Tanken är att toppkonstnärer ur sin respektive gebit ska bjudas in till Lovisa i egenskap av konstnärsgäster vid Lovisa gästateljé.

Enligt Jäppinen är målet att utveckla nya former av samhällskonst, projekt som Lovisaborna kunde ta del av. Under de senaste två åren har dylika projekt i viss mån verkställts i staden och det med gott resultat. Avsikten med verksamheten är också att understöda skickliga konstnärer från våra närområden, speciellt ester, som har det dåligt ställt ekonomiskt.

Konestiftelsens stöd gör det möjligt för Jouni Jäppinen att fortsätt att bygga ut samarbetet med konstinstitutioner i närområdet, bland annat att fortsätta arbeta tillsammans med föreningen för nutidskonst i Lovisa, Loviisa Contemporary med unga och framstående konstnärer, kompositörer och författare är verksamma.

Jäppinen har hittills haft Lovisa gästateljé som ett projekt vid sidan om bland annat författarskap och konstsmide i metall. I och med stödet från Konestiftelsen har han möjlighet att fokusera mera på gästateljéns verksamhet. Jäppinen fick Lovisamedaljen tidigare i höstas för sin insats inom kulturlivet i staden.

Konsetiftelsen stöder gästateljén med totalt 56 640 euro. Året om-residensverksamheten är en av de äldsta i Finland; Lovisa gästateljé firade tjugo verksamma år 2016.

Mer läsning