Stort missnöje kring beslut om skolskjutsar

UPPRÖRDA KÄNSLOR. Nästa vecka får bildningsdirektör Hilding Mattsson ta itu med en hög klagomål om skolskjutsbeslut. Bild: Michael Erhardsson

Många familjer i Borgå är bestörta över de besked som de fått om höstens skolskjutsar. En hel del små elever får enligt besluten ingen kommunal skjuts alls och kan tvingas gå flera kilometer längs farliga vägar. Saken utreds nästa vecka då ledande tjänstemän återvänder från semestern.

Diskussionen om skolskjutsarna har gått het på sociala medier under den senaste tiden och oroliga och arga föräldrar har också kontaktat både politiker och tjänstemän. Föräldrarna undrar bland annat om sloganen Drömmarnas Borgå inte alls berör barnen.

Till och med specialbarn har fått nekande svar om rätten till skolskjuts och vissa föräldrar undrar varför de barn, vars skjuts bekostas av föräldrarna, inte får rum i de normala skolskjutstaxina, trots att rum finns.

Svårt att få kontakt

– Besluten om skolskjutsarna kom strax efter midsommar, vilket givetvis är beklagligt eftersom det är svårt att få tag på folk just då, säger bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP) som också fått samtal av oroliga vårdnadshavare.

Hon har kontaktat bland annat bildningsdirektör Hilding Mattsson, som återvänder från semestern nästa vecka.

– Det är nog i detta skede tjänstemännens sak att se över besluten, som nämnd kan vi inte blanda oss i det operativa arbetet. Men jag vill föra en diskussion om saken och kolla klagomålens innehåll och se om nämndens vilja beträffande skjutsarna uppfylls. Det sker i slutet av nästa vecka.

Bildningsnämnden såg över kriterierna för skolskjutsar våren 2017 och gjorde vissa förtydliganden i höstas.

– Vi följer exempelvis en allmän bedömning om vägarnas trygghet. Men det är ju så att även om vissa vägar kan anses vara trygga som helhet så kan det finnas farliga avsnitt. Uppstår bedömningssvårigheter så ska fallen alltid tolkas till barnens fördel, förklarar von Schoultz.

Hon anser inte att riktlinjerna för skolskjutsarna nu är det stora problemet utan det handlar av allt att döma om tolkningen. Olika personer kan tolka kriterierna på olika sätt.

– Visar det sig att de är svåra att tolka bör saken naturligtvis åtgärdas.

Vem får skjuts?

Det är inte första gången missnöje med skjutsbeslut uppstått och Catharina von Schoultz säger att hon förstår föräldrarna eftersom beskeden berör det dyrbaraste familjerna har, det vill säga barnen.

– Ändå är det så att alla barn inte kan få kommunal skjuts och i sista hand har föräldrarna ansvar för sina barn. Överenskomna regler måste trots allt följas.

Hon vet att vissa familjer som inte tidigare beviljats skolskjuts för barnen bekostat taxiskjutsarna själva och så väldigt stora summor handlar det inte om per månad.

– Köps tjänsten privat kan ändå man ändå inte använda samma taxibilar som staden.

Hon lovar att alla de beslut som missnöjet nu berör utreds, på den punkten kan familjerna vara lugna.

Mer läsning