Stort intresse för presidentvalet

SÅ VAR DET GJORT. Anne och Kari Mervasto har förhandsröstat. Bild: Kristoffer Åberg

Den första förhandsröstningsdagen var livlig åtminstone i K-market i Östermalm.

Det blev ibland riktig kö till valbåsen på onsdagsförmiddagen i Östermalm i Borgå.

– Här har varit mycket folk, säger valfunktionär Pi Antas, som har tidigare erfarenhet av förhandsröstningen inför kommunalvalet i april 2017. Jämfört med i våras har här varit fler väljare på plats.

– Alla är glada över möjligheten att så här behändigt kunna sköta sitt röstande.

De två valbåsen är ganska bräckliga. Det är nästan omöjligt att dra för de vita skynkena så mycket att de som står utanför inte får en skymt åtminstone av röstsedeln, kanske också av siffran som man skriver in.

Sämjan är ändå god och folk tittar i golvet eller i taket för att valhemligheten ska kunna tryggas.

Ett lätt val

Kari och Anne Mervasto passar på att fullgöra sin medborgerliga plikt.

– Vi tycker det är bra att man kan förhandsrösta. Vem vet vad man kan hitta på att göra den egentliga valdagen, man kan till exempel resa i väg till Kanarieöarna, säger Kari.

– Det här var ett lätt val, tycker Anne som redan länge varit på det klara med vem hon tänker rösta på.

Ändå är det ju många som har klagat på att kampanjerna inför valet den här gången har varit alltför försiktiga och konfliktfria, att medborgarna inte har ryckts med av valfebern?

– Jag behövde ingen kampanj, säger Kari.

Paret Mervasto har till en del följt med kandidatintervjuerna i teve.

– Vi behöver en intelligent och mångsidig president, säger Kari Mervasto. En president som kan vara hela folkets president och som inte ger uttryck för ensidiga tankar.

Valinsamling

"En liten gest" heter den traditionella valinsamlingen som stöder lokalt och nationellt handikapp- och hälsoarbete. Hälften av de insamlade medlen delas mellan de lokala föreningarna vars medlemmar deltar som bössvakter.

För Petja Niiranen från Borgå invalider är det första gången hon fungerar som bössvakt, den här första dagen under ett tre timmar långt pass.

– Jag tycker att insamlingen gått riktigt bra. Väljarna lägger märke till att jag sitter här med min bössa och de deltar gärna i insamlingen.

Mer läsning