Stort intresse för direktörstjänster

ANSÖKT. Thomas Grönholm, t.v., och Hannu Ollikainen är två av dem som vill bildningsdirektör i Borgå. Bild: Ksf Media

Tiden för att ansöka om en toppost i Borgå har gått ut. Fem vill bli biträdande stadsdirektör, tolv bildningsdirektör och sex social- och hälsovårdsdirektör.

Tjänsten som biträdande stadsdirektör söktes av diplomingenjör Jarmo Härkönen från Helsingfors, förvaltningsmagister Nina Kivi från Tavastehus, vicehäradshövding Roope Lenkkeri från Borgå, filosofie licentiat Fredrick von Schoultz från Borgå och ekonomie magister Göran Weber från Helsingfors.

Tjänsten som bildningsdirektör söktes av pedagogie magister Thomas Grönholm från Lovisa, ekonomie magister Seppo Kallio från Vasa, pedagogie magister Lena Karlsson från Borgå, magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen från Borgå, filosofie magister Kirsi Kinnunen från Ilmola, pedagogie magister Virpi Lehmusvaara från Vanda, pedagogie magister Hilding Mattsson från Borgå, filosofie magister Hannu Ollikainen från Sibbo, pedagogie magister Hanna-Mari Sarlin från Helsingfors, filosofie magister Katri Vepsä från Lojo, filosofie magister Hannu Wuorela från Tusby. En sökande önskar att namnet inte publiceras.

Tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör söktes av farmacie licentiat Jaana Fock från Grankulla, socialarbetare Timo Helander från Helsingfors, magister i hälsovetenskaper Mariikka Myllyniemi från Iittala, förvaltningsmagister Annukka Niemi från Schweiz, magister i hälsovetenskaper Pia Nurme från Borgå. En sökande önskar att namnet inte publiceras.

Stadsstyrelsen behandlar ansökningarna och tidtabellen för rekryteringen på måndag. Sista ordet har stadsfullmäktige.

För tillfället är Fredrick von Schoultz biträdande stadsdirektör, Hilding Mattsson bildningsdirektör och Pia Nurme social- och hälsovårdsdirektör.