Stort bidrag sprider ljus i Gamla rådhuset

SPECIALSKÅL. Borgå museiförenings ordförande Kaj Rosendahl (fr.h.), museichef Marina Catani på Borgå museum, Aktiastiftelsen i Borgås ordförande Ullrike Hjelt-Hansson samt Marianne Wikholm och Kerstin Magnusson i samband med att stiftelsen överräckte ett specialbidrag på 80 000 euro, museet till fromma. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå museum får 80 000 euro i specialbidrag av Aktiastiftelsen i Borgå. Summan är mer än välkommen säger museichef Marina Catani.

Det är ingen nyhet att Borgå museum har levt på sparlåga under de senaste åren. De statliga bidragen har minskat drastiskt, stadens bidrag har också strypts och resultatet är att museet har haft avsevärt mindre summor att satsa på verksamheten – också rent grundläggande museiarbete.

– Situationen har blivit en aning bättre men fortfarande ligger vi långt under tidigare bidragsnivåer. Det betyder att vi till exempel inte har råd att satsa på större lagerlokaler eller på konservering av föremål, säger museichef Marina Catani.

Att Aktiastiftelsen i Borgå nu kommer med en sen julklapp till Borgå museiförening i form av ett bidrag på 80 000 euro är således mer än välkommet.

– Bidraget gör stor skillnad för oss, säger Catani och tillägger att museets intäktsmöjligheter är små: bara drygt 10 procent av museibudgeten kommer från biljettintäkter och försäljning av till exempel böcker och kort.

Bidraget gör stor skillnad för oss.

Unikt bidrag

I våras fick Borgå museiförening ett bidrag på 25 000 euro från samma stiftelse och med det stödet i ryggen kunde man bygga upp utställningen Det där minns jag på Gamla Kaplansgården. Nu var det alltså dags igen, den här gången i form av det väl tilltagna specialbidraget – det första i sitt slag i stiftelsens historia uppger ordförande Ullrike Hjelt-Hansson.

– Med anledning av Finlands hundraårsjubileum ville vi visa vår uppskattning för Borgå museiförenings arbete och trygga det fortsatta arbetet. Det är viktigt att Borgå museum får utveckla sin verksamhet med flera utställningar.

Museiföreningens ordförande Kaj Rosendahl gladdes då bidraget på torsdagen överräcktes i Gamla rådhuset.

– Summan är den största som Borgåmuseiförening fått sedan den grundades 1896. Pengarna kommer väl till pass eftersom en del saker blivit eftersatta, det kan vi rätta till nu, säger Rosendahl.

Delad agenda

Lika glad är Marina Catani som berättar att hon började gråta då hon några dagar före jul fick samtalet om specialbidraget, "en fin julpresent". Senare insåg hon att Aktiastiftelsen delar många primära syften med Borgå museum: bägge vill spara och bevara, samt stärka hembygdskänslan och bevara traditioner.

– Utan bidrag som det här är det nästan omöjligt för oss att göra bra utställningar.

I NYTT SKEN. Museichef Marina Catani på Borgå museum och museiföreningens ordförande Kaj Rosendahl gläder sig åt Aktiastiftelsens specialbidrag. Pengarna ska bland annat användas till att installera ledbelysning i Gamla rådhuset. Bild: Kristoffer Åberg

Vet ni redan hur pengarna ska användas?

– Det finns hur mycket som helst som kunde göras för pengarna, men vi har valt att fokusera på museets synlighet, säger Marina Catani.

I det här fallet inbegriper synlighet flera olika områden där en central satsning görs i Gamla rådhuset, närmare bestämt på utställningshelheten om lantdagen som tarvar förnyelse. Enligt Catani handlar det bland annat om att förnya utställningstekniken och modernisera belysningen, det vill säga om att installera energisnåla ledlampor, som har fördelar på flera olika plan.

Vi har valt att fokusera på museets synlighet.

Sparsatsning

– Ledlampor är viktiga med tanke på våra löpande kostnader och ur miljöhänsyn i och med att lamporna sparar energi. Speciellt viktigt för oss är förstås att lamporna är besparande för föremålen.

En annan sak som bidragsmedlen viks för är direkt information till museibesökarna. Marina Catani beskriver det som en grundsak att det finns information om utställningen också på andra språk än svenska och finska, och här är avsikten att satsa både i rådhuset och i Holmska gården.

Catani ser det överlag som viktigt att museet agerar aktivt utåt; vet folk inte vilka rariteter som kan beskådas på museet så kommer ingen heller på besök. Här ser hon marknadsföring via webben som en viktig kanal, och bidraget från Aktiastiftelsen gör det möjligt att satsa mera än tidigare just på att marknadsföra museet.

FÖRNYELSE. Borgå museum får en sen julklapp på 80 000 euro av Aktiastiftelsen i Borgå. En del av summan ska användas till att förnya utställningstekniken, bland annat belysningen vid lantdagsutställningen i Gamla rådhuset. Bild: Kristoffer Åberg

Trumfkort

Annonsbudgeten på 400 euro, som den såg ut 2017, om året räcker inte någon vart. Därför är Marina Catani väldigt glad över att lokala medier ofta lyfter fram museets verksamhet och uppmärksammar jippon och utställningar.

Ett sätt för Borgå museum att höja profilen har också varit i form av månatliga artiklar som museets personal skrivit, och som publicerats i en lokal gratistidning. Den sakkunniga personalen om 19 personer ser hon också som ett av museets trumfkort – vid sidan om de ovärderliga föremålen som museet har i sina samlingar, varav en stor del finns lagrade på grund av brist på utställningsyta. Sammanlagt har museet 43 000 föremål och 2 500 artefakter i lager.

Det är Borgå museiförening som upprätthåller Borgå museum. Det har den gjort sedan museet öppnade 1897 i Gamla rådhuset. Byggnaden i sig ägs av Borgå stad.

Mer läsning