Stort antal anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen – men inte i östra Nyland

Regionförvaltningsverket och Valvira uppger i ett pressmeddelande att tillsynsmyndigheterna mottagit mängder av anmälningar mot vårdhem för äldre.

Tillsynsmyndigheterna har under den senaste veckan mottagit mängder av anmälningar från medborgare som gällt verksamheten på vårdhem för äldre.

Valvira fattade i januari ett beslut om att avbryta verksamheten vid en enhet i Kristinestad. Ett flertal missförhållanden vid enheten hade anmälts till regionförvaltningsverket, och under en inspektion observerades en anhopning av omständigheter som äventyrade klientsäkerheten, samt bristfällig egenkontroll.

Det visar sig ändå att samma händelsekedja inte, i motsats till resten av landet, lett till flera anmälningar i östra Nyland.

– Regionalförvaltningsverket har inte fått anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen från Sibbo, Borgå, Lovisa eller Lappträsk, säger Sari Luukko, överinspektör vid Regionförvaltningsverket, när ÖN ber om en bild av läget här.

Vad det säger är oklart, men Luukko hoppas på det bästa.

– Naturligtvis hoppas vi att det betyder att förhållandena är bättre i äldreomsorgen i dessa kommuner.

Mer läsning