Storskogen söker idérika företagare

Nu får alla intresserade visionera för Storskogen. Bild: Sibbo kommun

Sibbo kommun efterlyser idéer för storskogen.

I sommar byggs den efterlängtade nya p-platsen vid Tila. Kommunen efterlyser också företagare och alla som har idéer för att bygga upp servicen i nationalparken.

I höst hoppas Sibbo kommun att ha den nya parkeringsplats klar för parkbesökarna i Sibbo storskog. Parkeringen byggs i sommar, intill restaurang Tila vid Knutersvägen.

Tillsammans med Forststyrelsen vill Sibbo kommun aktivt utveckla den nya ingången till nationalparken, som fått namnet Storskogsporten. Kommunen söker aktörer som kan erbjuda olika tjänster som främjar naturturismen på området. Det kan handla om upplevelser, men också inkvarterings- eller bastu- och cafétjänster.

Idéer samlas även in på tjänsten Visit Sipoo. Intresserade företagare uppmanas kontakta kommunens företagskoordinator: anne.peltonen@sibbo.fi.