Större lokaler i Vårberga fick ja

I VÄNTAN PÅ NYTT. Den gamla skolbyggnaden i Vårberga, t.v., har rivits och eleverna ska ännu i något år arbeta i baracker. Bild: Kristoffer Åberg

Livscykelprojektet i Vårberga ska också omfatta en stor gymnastiksal, bibliotek och ungdomslokal.

Stadsstyrelsen har beslutat att byggarbetena för Kevätkummun koulu, Vårberga skola och daghem inleds förutsatt att fullmäktige godkänner att livscykelprojektet genomförs enligt den utvidgade versionen.

Planerna har ändrats så att förskolorna får färre kvadratmetrar och dessutom ska skolornas lokaler och personalrum används effektivare. I stället förstoras motionslokalen och ett nytt bibliotek och en ny ungdomslokal fogas till projektet. Kostnadseffekten är 440 000 euro för biblioteket, 370 000 euro för ungdomslokalen och 990 000 för motionslokalen.

Skolorna behöver inte en större gymnastiksal, men staden kan få investeringsstöd av staten för det större förslaget. Stödet uppskattas till 750 000 euro. Något officiellt beslut om att stödet beviljas finns ännu inte.

Staden finansierar bygget och investeringskostnaderna beräknas stiga med en dryg miljon, från 16 till 17 miljoner. Byggaren ansvarar underhållet och debiterar det av staden. Det nya förslaget höjer driftskostnaderna med 300 000 euro under avtalsperioden som är tjugo år.

Hyror som försvinner

Det nya bildningscentret ska bli klart till hösten 2017. För tillfället arbetar skolorna i baracker och den gamla skolan har rivits. Staden betalar 58 000 euro per månad i hyra för lokaler som behövs tills Vårbergacentret har byggts. Staden betalar till exempel 34 000 euro per månad för skolbarackerna och drygt 6 000 euro för Kråkö skola.

Stadsstyrelsen har också beslutat att hyresavtalen för Ånäshallen sägs upp så att fastigheten är tom senast den 1 maj 2018. Om bildningssektorn inte hittar någon ersättande lokal för kampsportgrenarna prioriterar man dem i den nya salen i Vårberga.